Bine ai venit la daciagroup.com
 • Română
 • English
 • Français

Anunț de înființare a Polului de Competitivitate Auto Muntenia

Luni, 9 Iulie 2012

Industria auto din România se caracterizează printr-o efervescenţă generată pe de o parte de infuzia de capital străin, iar pe de altă parte de producătorii români de automobile.

SC RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE SRL şi SC AUTOMOBILE DACIA SA, au identificat oportunități de dezvoltare în Constituirea unui pol de competitivitate în domeniul automobilelor prin sprijinul financiar ce ar putea fi obţinut în cadrul Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013”, operaţiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional”, precum şi în disponibilitatea autorităţilor centrale şi locale de a sprijini sectorul auto.

Gruparea întreprinderilor dintr-un domeniu de interes comun şi deschiderea acestora spre o colaborare efectivă conduce la constituirea sau desemnarea unei entități pentru a conferi coerenţă, continuitate şi dinamism acestei colaborări.

În acest sens, s-au parcurs următoarele etape în vederea constituirii polului de competitivitate:

 • SC RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE SRL şi AUTOMOBILE DACIA SA au convocat pe data de 4 iulie 2012, la sediul din Mioveni, posibili parteneri pentru a crea, consolida şi dezvolta un pol de competitivitate. În urma întrunirii, s-a luat decizia încheierii unui acord de colaborare, stabilindu-se că cele 8 organizații participante la întrunire reprezintă inițiatorii constituirii polului de competitivitate
 • În scopul constituirii şi dezvoltării polului de competitivitate, s-a propus identificarea şi atragerea de noi parteneri cum ar fi: Consiliile Județene, companiile active, ONG-urile, instituțiile publice, precum şi institutele de cercetare din industria auto, interesați să devină parteneri ai polului de competitivitate şi să participe cu proiecte în cadrul apelului de proiecte aflat în derulare până pe 17 august 2012 în cadrul POS CCE.
 • La data de 9 iulie 2012 s-a încheiat actul constitutiv al POL AUTO MUNTENIA, disponibil spre consultare membrilor care își exprimă intenția de a adera la pol.
 • S-a elaborat un draft al strategiei de dezvoltare în care se urmărește contopirea strategiilor membrilor polului într-un nucleu de succes al industriei auto în concordanţă cu „Modelul D – Structura minimală a strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate”

Etape care se vor parcurge în perioada următoare (vor fi actualizate în permanenţă):

 • Cooptare de noi membri în POL AUTO MUNTENIA
 • Identificarea temelor de proiect din cadrul pachetului integrat (minim 4 proiecte de interes comun corelate cu obiectivele strategiei de dezvoltare)
 • Verificarea eligibilităţii proiectelor din cadrul pachetului integrat, în conformitate cu ghidul solicitantului
 • Definitivarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare
 • Încheierea Acordurilor de Parteneriat pentru proiecte, respectiv a Acordului de Parteneriat pentru pachetul integrat

Cererile de adeziune la pol se vor transmite către entitatea care reprezintă Polul:

SC Proconsult SRL 
Cristina Stancu
email: cristina@info-structurale.ro
tel: 0245 213 973

Persoane de contact pentru informaţii suplimentare:

Cristian Nevzoreanu 
email: crisitian.nevzoreanu@renault.com
tel: 021 406 3006

Liviu Gîrlă
email: mihai.girla@renault.com
tel: 021 406 3278

Documente utile:

Publicat astăzi, 9 iulie 2012

PrintPrintSau salvează această pagină caPDFPDFWordWord